A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Moldavsko - Průvodce

Celý název státu - Republika Moldavsko - není vůbec samoúčelný. Skutečné Moldavsko je totiž pojem širší než pojem Republika Moldavsko. Bývalé Moldavské knížectví bylo asi 2x větší než současný nezávislý stát. Ovšem důležitější polovina bývalého Moldavského knížetsví se v 2. polovině 19. století spojila se sousedním Valašským knížectvím a tím tehdy vzniklo Rumunské království. Od té doby je tedy významnější část Moldavska součástí Rumunského státu. Méně významná součást Moldavského knížectví tzv. Basarabia byla od 1. poloviny 19. století součástí Ruského impéria a díky následnému historickému vývoji je nyní samostatným státem.
Jazyk, kterým se zde mluví je samozřejmě rumunština, ale místní parlament asi 10 let po získání samostatnosti rozhodl, že se bude nazývat moldavštinou. Jedná se však jen o deklaratorní politické rozhodnutí, které namá moc skutečných dopadů. Ve školách se stejnak vyučuje rumunština a třeba významný den spojený s oslavou rodného jazyka se nazývá neutrálně Limba Noastră (Náš jazyk). Velice rozšířeným jazykem je zde navíc ruština, což je spojeno nejen s tím, že území státu bylo dlouhou dobu nejmenší z 15 svazových republik Sovětského svazu, ale i s tím, že zde žije cca. 30% slovanského obyvatelstva (tj. asi 15% Ukrajinců a 15% Rusů).
Jednou zajímovastí (památkou na tureckou nadvládu) jsou Gagauzové - etničtí turci, kteří ovšem přijali ktřesťanství a žíjí na jihu Republiky Moldavsko.
Další zajímavostí je PMR (Podněsterská Moldavská republika). Jedná se de facto o samostatný stát s vlastním prezidentem, vládou, parlamentem, měnou atd. Jenže prakticky nikdo tento stát neuznal, takže je de iure součástí Republiky Moldavsko. Kořeny PMR je třeba hledat v obskurní Moldavské ASSR, kterou si sovětští komunisté „vymyslili“ po 1. světové válce, aby mohli uplaťnovat územním nároky opírající o územní rozsah imperialistického carského Ruska. Jenom na okraj: je asi politicky nekorektní nazývat ať už Republiku Moldavsko nebo i samotné Moldavsko Moldávií, ale v případě Moldavské ASSR je název Moldávie naprosto vpořádku.
Hospodářsví Republiky Moldavsko se v nezanedbatelné míře opírá o občany pracující v zahraničí. Situace je tedy podstatně lepší, než by se mohlo zdát pouhým zhodnocením výše GDP. Jedná se totiž o stát, kde je GNP podstatně větší než GDP. GDP navíc asi neobsahuje údaje o hodnotách vytvořených šedou ekonomikou, takže je potřeba se nenechat zmást oficiálně publikovanými údaji o GDP.
A ještě poznámku k historii. Když se podíváte na mapu vytvořenou v Sovětském svazu před válkou, můžete se na ní v místě Basarabie dočíst, že se jedná o území okupované Rumunskem. Jenže jak to bylo doopravdy? Kdo a kdy vlastně uzemí okupoval? Turecké jho do roku 1812 asi nikdo zpochybňovat nebude, ale co po té? První pohled na věc jsem již zmínil, tj. existuje názor, že území od roku 1918 do roku 1940 a od roku 1941 do roku 1944 okupovali rumuni. Nicméně pohled může být i opačný, tj. že uzemí okupovali rusové (po roce 1917 se sice převlékli za sověty, ale vpodstatě to byli pořád rusové) a okupovali od roku 1812 do roku 1918, pak od roku 1940 do roku 1941 a nakonec od roku 1944 do roku 1991. No a nakonec se nabízí třetí pohled, který oba předchozí spojí a to, že okupanty byli i rusové i rumuni a tím správným je suverenita, která zde panuje od roku 1991.

Poslední editace textu: 14.9.2013 8:05
Další informace
REKLAMA

Články odjinud